Nylandet - Bilvård - Hemmet - Miljöfakta - Bli Återförsäljare - Kontakta Mig - Länkar
Du är välkommen att bli en "sälvständig distributör" DEALER av Dri Wash´n Guard produkter.

Du tar kontakt med mig och VI skriver ett AVTAL som ska godkännas av Enviro Technology Sweden AB.

Du kan av avtalstexten (som du får av mig) se de krav och förutsättningar som gäller. Du kan i lugn och ro gå igenom avtalet hemma hos dig efter vår kontakt.

Genom att köpa 1 st startpaket á 275 kronor och det skrivna avtalet/ansökan kan verksamheten börja. Du behöver sedan endast köpa så mycket Du själv vill och av vilka produkter Du anser dina kunder behöver.

När Du godkänts börjar Du som DEALER med rätt att köpa varor till 25 % rabatt på kundpriset. Efterhand som din försäljning ökar stiger föjänsten. Detta följer vissa regler/krav. DIN rabatt på inköpen ökar. Du blir MANAGER (32%) EXECUTIVE DIRECTOR (40%) och med bonuseffekter.

Det är BARA DU SJÄLV som sätter gränserna för vad DU BLIR och vad DU FÖRTJÄNAR.

JAG blir samtidigt din sponsor till hjälp och inspirationskälla i DIN fortsatta verksamhet.

Enklast kontaktar DU mig via E-post: nylandet@algonet.se

VÄLKOMMEN att bli DRI WASH´n GUARD DEALER.

Nylandet Bilvård - Hemmet - Miljöfakta - Bli Återförsäljare - Kontakta Mig - Länkar