Nylandet - Bilvård - Hemmet - Miljöfakta - Bli Återförsäljare - Kontakta Mig - Länkar
Enviro- Tech Sweden AB

Skyddar vår jords dyrbara vattentillgångar

med

Dri Wash`n Guard

Med mindre än 1 % av jordens vatten, som är användbar för människan, är behovet att skydda vattnet obestridligt. Vi möter en vattenkris mer riskfylld än oljekrisen på 70-talet, därför att det finns inget alternativ till vatten.

I nov 1993, publicerade The National Geographic en särskild rapport om vatten. "Planeten Jorden står inför en vattenkris. Vårt friskvatten anväsnds snabbare än naturen kan återskapa det... Endast en procent av jordens vatten är tillgängligt och friskt, ändå använder vi det skamlöst".

År 1991, introducerade Enviro-Tech International ett dramatiskt och unikt framåtskridande inom ramen för vatten- skydd: vattenfri och vattenbesparande teknologi. Först introducerades ett biltvätt- och poleringsmedel, Dri Wash`n Guard. Det växte snabbt fram en hel seie av vattenfria rengöringsmedel, inom tre grupper av vattenbesparande teknologi.

I vårt land är vi vana att ha ett överflöd av rent vatten. Men hur använder vi vattnet?

"Biltvätt förorenar gatubrunnar mer än trafiken". Detta har man kommit fram till i en undersökning vid Chalmers TH i Göteborg. Vattnet i gatubrunnarna i villaområden i Halmstad är upp till åtta gånger mer förorenade än vid de mest trafikerade gatorna. Det mesta av föroreningarna kommer från boende som tvättar sina bilar på gatan. Detta var egentligen ingen överraskning för miljö- och hälsokontorets chef i Halmstad Jerry Blomqvist. (HT 2000-05-23: TT)

Alla torde vi på olika platser och sätt rengöra våra bilar med shampo och avfettning. Halmstad är säkert inte unikt.

Genom att använda DWG, Dri Wash`n Guard Car kan du bidra till minskningen av vattenföroreningarna. Du behöver då inte anväda shampo- rengöringsmedel och avfettningsmedel som sprids till bl a gatubrunnar samt förorenar vatten.

Enviro-Technology Sweden AB i Stockholm är det svenska företag som är importör av produkterna. Till det svenska företaget knyts sedan självständiga distributörer (försäljare lokalt). Det är här mitt företag N Y L A N D E T kommer in.

Nylandet - Bilvård - Hemmet - Miljöfakta - Bli Återförsäljare - Kontakta Mig - Länkar